Wij kunnen u adviseren bij geschillen en u vertegenwoordigen bij gerechtelijke procedures en arbitrage. Als eerste stap wordt uw juridische positie in kaart gebracht. Wilt u zelf het initiatief nemen tot procederen, dan kunnen wij u hieromtrent adviseren.

Indien u in een procedure wordt betrokken door een ander, zullen wij in overleg met u zo adequaat mogelijk reageren. Wij adviseren ook over de mogelijkheid om partijen zelf tot een oplossing te laten komen. Heutink Adovaten adviseert ook inzake mediation en kan een advocaat laten optreden