Wij adviseren op het gebied van ondernemingsrecht bij:

  • fusies en overnames,
  • het opzetten van nieuwe ondernemingen,
  • het beheer van (groepen van) vennootschappen,
  • corporate governance,
  • totstandkoming en aanpassing van statuten en aandeelhoudersovereenkomsten en de begeleiding van algemene vergaderingen van aandeelhouders.

Op het gebied van fusies en overnames is het kantoor betrokken vanaf het opstellen van een intentieverklaring tot en met de sale and purchase agreement en eventuele claims onder de garanties. Ook de juridische due diligence kan door ons kantoor worden uitgevoerd.