Wij werken op het gebied van intellectuele eigendomsrechten als:

– octrooien,
– merken,
– auteursrecht.

Het kantoor werkt voor kennisinstellingen, kennisintensieve bedrijven en bedrijven die intellectuele eigendomsrechten exploiteren. We worden betrokken bij research and development, octrooi-aanvragen, inbreukacties en licentiëring