Contracten opstellen en contracten beoordelen

Heutink aDvocaten stelt overeenkomsten op en beoordeelt (concept) overeenkomsten opgesteld door uw wederpartij. Voorts kan er worden deelgenomen aan onderhandelingen. Ons kantoor werkt met contracten in de Nederlandse en Engelse taal.

Voorbeelden zijn:

inkoop- en verkoopovereenkomsten,
agentuurovereenkomsten,
distributieovereenkomsten,
huurovereenkomsten,
arbeidsovereenkomsten,
overeenkomsten voor onderzoek en ontwikkeling,
licentie-overeenkomsten en
overeenkomsten van geldlening.

Ook specifieke overeenkomsten binnen onze specialisaties fusies en overnames, energierecht, financiering, arbeidsrecht en intellectuele eigendom kunnen door ons kantoor worden verzorgd.