De inhoud van een beëindigingsovereenkomst

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden moeten er altijd goede afspraken worden gemaakt om discussies te voorkomen. Deze afspraken worden vastgelegd in een speciaal document. Dit document wordt ook wel een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst genoemd. Maar wat moet er precies in dit document komen te staan?

Voordat we de inhoud van dit document verder toelichten, is het eerst belangrijk om het verschil tussen een beëindigingsovereenkomst en vaststellingsovereenkomst te benoemen. Een beëindigingsovereenkomst wordt ook wel een onbenoemde overeenkomst genoemd. Hiermee wordt bedoeld dat er niet wettelijk beschreven is wat er in dit document moet komen te staan. De werkgever en werknemer mogen de inhoud van het document dus vrij bepalen. Dit betekent echter niet dat er geen standaard elementen in genoemd moeten worden, maar dit kan niet wettelijk nagegaan worden. De term maakt in principe weinig verschil, omdat de inhoud vrijwel gelijk blijft, maar juristen geven daarom vaak liever de voorkeur aan een vaststellingsovereenkomst. Deze is wel duidelijk in de wet opgenomen en hiervoor gelden ook enkele regels en richtlijnen. Wanneer de vaststellingsovereenkomst niet overeenkomt met de Nederlandse wetgeving, kan deze veel eenvoudiger aangevochten worden dan als dit in een beëindigingsovereenkomst is opgenomen. Dat neemt niet weg dat een beëindigingsovereenkomst ook veel voordelen kent, want hierin bent u als werknemer natuurlijk ook vrij om bepaalde zaken op te nemen!

Wilt u binnenkort van een beëindigingsovereenkomst gebruik maken? Let er dan in elk geval op dat de volgende zaken behandeld worden.

Recht op WW-uitkering

Bij een ontslag vervalt vaak het recht op een WW-uitkering. Dit komt doordat de werknemer meestal zijn taken niet goed vervuld heeft of het bedrijf op een andere manier in de problemen heeft gebracht. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden is hier echter geen sprake van en behoudt de werknemer doorgaans zijn recht op een WW-uitkering.

Hierbij moeten de afspraken door de werkgever en werknemer echter wel goed beschreven worden in het beëindigingsovereenkomst. Zo moet het initiatief van het ontslag altijd bij de werkgever liggen en dit moet nadrukkelijk vermeldt worden. Anders loopt u onverhoopt het recht op een WW-uitkering mis.

Opzegtermijn

Er moet tevens rekening worden gehouden met de opzegtermijn. In dit termijn moeten alle werkzaamheden gewoon nog vervuld worden en heeft de werknemer tevens nog recht op salaris en het opbouwen van vakantiedagen. De opzegtermijn is bij de wet bepaald. Dit is afhankelijk van de duur van het arbeidscontract. In sommige gevallen kan hiervan worden afgeweken. Dit mogen de werkgever en de werknemer zelf bepalen, maar dit moet wel vermeldt worden in de beëindigingsovereenkomst. Anders gaat ook uw WW-uitkering pas op een veel later termijn in en zit u eventueel enkele maanden zonder inkomen.

Transitievergoeding

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden heeft u meestal recht op een transitievergoeding. U kunt in de Nederlandse wetgeving terugvinden wat de minimale hoogte hiervan moet zijn. Let op: het gaat hierbij om een minimum. Er valt dus nog altijd te onderhandelen over de hoogte van de vergoeding.

Wij adviseren om altijd een specialist in te schakelen als u een beëindigingsovereenkomst opstelt. Zo weet u zeker dat u alles uit uw ontslag haalt en zult u zien dat u in de meeste gevallen veel meer rechten heeft dan u denkt.