Wij adviseren werkgevers op het gebied van arbeidsvoorwaarden, werknemersoverleg, aanstelling en ontslag.
Inzake ontslag nemen wij deel aan onderhandelingen met de werknemer en zijn advocaat en verzorgen wij ontslagprocedures bij de kantonrechter en het UWV WERKbedrijf.

Ook in het kader van fusies en overnames kunnen wij adviseren over de werknemers-aspecten.