Wij zijn een landelijk werkend kantoor voor bedrijven. Kernwaarden van het kantoor zijn: kwaliteit, toegankelijkheid, efficiëntie, snelheid en transparantie. Het kantoor is gevestigd in het centrum van Arnhem.

Activiteiten worden vervuld op de gebieden ondernemingsrecht, contractenrecht, financieel recht, energierecht, fusies en overnames, arbeidsrecht en intellectuele eigendom. Het kantoor heeft een advies- en procespraktijk. Daarnaast treedt het kantoor op als outsourced inhouse legal counsel voor bedrijven. Door de goede bekendheid met de onderneming van de cliënt kan het kantoor onmiddellijk met raad en daad klaar staan. Het kantoor kan ook opdrachten voor interim juristen vervullen. Verder worden diensten verricht in het kader van de onderhandelingen van fusies en overnames en de due diligence.

Er is een brede ervaring opgedaan in de sectoren energie (olie, gas, elektriciteit en utilities), industrie (chemie en life sciences), kennisindustrie (onderzoek en ontwikkeling) en dienstverlening (banken, pensioenfondsen, licentiëring en logistiek). Veel werkzaamheden betreffen internationale transacties.

Vaststellingsovereenkomst laten controleren
Vaststellingsovereenkomst controleren
Loonvordering